Welcome to our fashion store!
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.
Filters
Zoek

Verlanglijst (0)

GDPR

PRIVACYVERKLARING

De regels voor het gebruik van uw gegevens zijn gewijzigd. Deze regels hebben betrekking op uw privacy en moet voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De bescherming van uw privacy en veiligheid is een hoge prioriteit voor CAK Textile GmbH. We hebben daarom heeft onze privacyverklaring aangepast aan de nieuwe regels. U vindt een verdere uitleg van wat onze privacyverklaring bevat hieronder.

Contact Details

https://www.ltbjeans.com / Kiotoweg 81 3047 BG Rotterdam 0105211071

Nurettin Kocak is de functionaris voor gegevensbescherming bij CAK Textile BV en kan worden gecontacteerd via [email protected]

CAK Textile GmbH, gevestigd aan Kaistraße 4, 40221 Düsseldorf is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonlijke Gegevens Die Wij Verwerken

CAK Textile GmbH verwerkt uw persoonsgegevens door onze diensten te gebruiken en / of te verstrekken deze informatie aan ons. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor-en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoon (mobiel) nummer
  • Bankrekeningnummer
  • Kamer van koophandelnummer
  • Btw-nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CAK Textile GmbH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Afhandeling van uw betaling

- U kunt indien nodig bellen of e-mailen om onze diensten uit te voeren

- Om goederen en diensten aan u te leveren

- CAK Textile GmbH verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming  

CAK Textile GmbH neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking over aangelegenheden die (aanzienlijke) gevolgen kan hebben voor personen. Dit betreft besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van CAK Textile GmbH) betrokken zijn.    

 Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren  

CAK Textile GmbH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We gebruiken de volgende bewaartermijn voor de opslag van persoonlijke gegevens: 7 jaar   

Het delen van persoonlijke gegevens met derden  

CAK Textile GmbH verkoopt uw ​​gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CAK Textile GmbH blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

CAK Textile GmbH gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die dat wel doen geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet wordt opgeslagen of smartphone wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. De cookies die we gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website werkt goed en onthoud bijvoorbeeld uw voorkeuren. We kunnen ook onze website optimaliseren hiermee. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat dit niet het geval is cookies opslaan. Bovendien kunt u ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser.

 Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt ook het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens van CAK Textile GmbH en u hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat jij kan ons een verzoek indienen om de persoonlijke informatie die wij van u hebben of van een ander te verzenden door u genoemde organisatie in een computerbestand. U kunt een verzoek om toegang verzenden, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens of verzoek tot annulering van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens aan [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie te sturen van uw ID met het verzoek. Maak uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strip met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart in deze kopie. Dit om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. CAK Textile GmbH wil u er ook op wijzen de mogelijkheid hebben om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit.

 Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

CAK Textile GmbH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeautoriseerde wijziging. Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]